Flygfilm över området visar första nya husen

Nu är de första nya husen i Södra Gunsta etapp ett på väg upp.

Området som först byggs ut ligger intill järnvägen, vid området där Gunstavägen möter Gunsta villaväg. Det är Boklok som är först ut med att bygga 32 lägenheter. I maj 2019 kommer de första boende att flytta in. Inom etappen kommer det även att byggas en förskola som öppnar tidigast 2019. Det kommer även att byggas en park här.

21 augusti 2018