Gallring av träd i etapp två

Skogsarbeten inom etapp två ska stärka naturvärden och förbereda inför kommande utbyggnad.

Höstens skogsarbeten har flera syften:

  1. Vi behöver gallra den skog som kommunen äger för att lyfta fram naturvärden. Vi ska ta bort en del av de träd som har dödats av barkborrar så att angreppen inte sprider sig eller att skogen blir osäker att röra sig i.
  2. Vi passar även på att förbereda området för den kommande utbyggnaden. Det handlar till exempel om att gallra fram fina träd inom det som ska bli tomtmark så att de som ska bygga kan ta med träden i sin planering och spara dem.

Skogen inom planetapp två präglas av klipphällar med gamla fina tallar, stora block och bumlingar och svackor med våtmark eller kärr. Det är kvaliteter som vi vill lyfta fram i den kommande utbyggnaden.sca25689[Webb].jpg

20 oktober 2022