Klimatsmart byggteknik under högar med stenkross

Under hösten kommer stora högar med stenkross att läggas upp i den del av Södra Gunsta som är tänkt att bli centrum i nästa detaljplan, öster om Bärby äng. Men det är inte vilka högar som helst. Faktum är att under stenkrossen kommer ett unikt och särskilt klimatsmart sätt att stärka upp marken gömma sig.

I Gunsta består marken till stor del av lera som inte är stark nog att bygga på. Men i stället för att fylla upp marken med stora mängder betong så använder vi en annan metod som ger minskad klimatpåverkan. Förenklat går metoden ut på att lägga ner en slags tygremsor i marken som leder bort vattnet från leran. Stenkross läggs sedan ovanpå marken och tyngden gör att marken packas. Stenkrossen kommer sen att kunna återanvändas ytterligare en gång när gatorna byggs ut.

20 oktober 2022