Nu fortsätter planeringen för skolan

Detaljplanen som behövs för att bygga en grundskola i Södra Gunsta är nu klar. Planen fick laga kraft 27 november efter att ha varit överklagad till mark- och miljödomstolen.

Beslutet innebär att arbetet med att rita klart skolan, söka bygglov och i mer detalj planera för byggstart går in i nästa fas. Preliminär start för markarbeten är hösten 2024 och att skolan öppnar 2027.

Skolan kommer att omfatta förskoleklass till årskurs sex. Den får kapacitet för 630 elever och en tillhörande fullstor idrottshall kombinerat med fritidsklubb.

gunsta-skola-1.jpgBild: Illustration av Gunsta skola.

Läs mer om Gunsta skola på skolfastigheters webbplats

Ta del av detaljplanen Södra Gunsta etapp 2.1

13 december 2023