Hastighetsdämpande åtgärder på Hjulaxelvägen

Den här veckan kommer vi anlägga tre nya farthinder längs Hjulaxelvägen.

Behovet att få ner hastigheten har ökat i takt med att området byggts ut med ny förskola och fler boende som rör sig här. Farthinder har även varit ett önskemål från boende i området, det lyftes vid vår dialog i Gunsta 28 september. Vi kommer även sätta upp nya skyltar med rekommenderad högsta hastighet 30 kilometer i timmen.

1 november 2023