Ny överfart över Lennakattens spår

Bygget av cirkulationsplatsen vid väg 282 pågår för fullt. Nu arbetar vi även med att skapa en anslutning från cirkulationsplatsen till Södra Gunsta.

Vi kommer att bygga en väg från cirkulationsplatsen till tågspåren och en ny överfart för bilar, gång- och cykeltrafik över spåren. Överfarten blir på sikt ny huvudinfart till Södra Gunsta. Inledningsvis används den för byggtrafik när gator och torg byggs ut.

20 oktober 2022