Omledning av trafik på Gunstavägen

Snart påbörjar Uppsala Vatten arbetet med att bygga ut vatten och avlopp på Gunstavägen. Under arbetet kommer trafiken att ledas om.

Arbetet sker mellan den nya Hjulaxelvägen och Gunstavägen 19. Schaktningsarbetena gör så att vägen måste stängas av för genomfartstrafik och trafiken leds om.

27 oktober 2022