Så är planerna för Hjulaxelvägen

Den 28 september träffade kommunens representanter boende i Gunsta för att informera och svara på frågor om områdets utveckling. Trafiken i Södra Gunsta var en fråga som kom upp och bland annat hur planerna ser ut för Hjulaxelvägen.

Hjulaxelvägen är den nya huvudgatan som sträcker sig genom Södra Gunstas första etapp. Längs Hjulaxelvägen pågår både byggnation och förberedelser för nya tomter och hus. Pågående utbyggnad gör att det kommer dröja innan kommunen helt kan färdigställa gatan som den ska vara när allt är klart.

På Hjulaxelvägen kommer kommunen att införa lokala trafikföreskrifter om hastighetsbegränsning. Det innebär att det kommer bli en sänkt hastighet på gatan.

Utöver ny hastighetsbegränsning och skyltning planerar kommunen för hastighetsdämpande åtgärder. Bland annat en upphöjd korsning där Hjulaxelvägen möter järnvägsöverfarten, det vill säga förlängningen av Lötvägen söderut. För att den ska kunna byggas behöver all husbyggnation i hela området vara klart. Orsaken till det är att det inte är lämpligt att bygga exempelvis farthinder då byggtrafiken annars kör sönder dessa. I avvaktan på permanenta åtgärder kommer det under hösten byggas tillfälliga farthinder utmed Hjulaxelvägen.

6 oktober 2023