Välkommen till samrådsmöte 19 maj

I Södra Gunsta finns det flera våtmarker som behöver fyllas ut för att utbyggnaden ska kunna fortsätta i nästa etapp. Därför bjuder vi in till samråd där du kan få information och lämna synpunkter.

Arbetena med utfyllnad och schaktning av våtmarkerna är en del av projekt Södra Gunsta som innebär en utveckling av en ny stadsdel med bostäder, skola, centrum, idrottshall och parker. För att genomföra projektet krävs att flera våtmarker fylls ut. Det gäller fastigheterna Funbo-Bärby 10:87, Ärnevi 1:28, Ärnevi 3:5 och Funbo-Lövsta 8:4 i Gunsta. Efter samrådet kommer Uppsala kommun att söka tillstånd hos Mark- och miljödomstolen för att gå vidare med arbetena. Först därefter kan byggnationen av nya hus och gator fortsätta.

Samrådet är en viktig del i miljöarbetet och hålls för att informera berörda och samla in synpunkter. Du kan delta i samrådsmötet digitalt via mobiltelefon, surfplatta eller dator. Varmt välkommen!

När: den 19 maj kl. 18.00-19.00
Var: där du befinner dig

Såhär går det till:

  • Anmäl dig genom att mejla elin.andersson@geosigma.se senast den 17 maj
  • Vi mejlar en länk till mötet med instruktioner den 18 maj
  • Mötet sker digitalt via Teams den 19 maj kl. 18:00-19:00
  • För att delta i mötet behöver du kunna koppla upp dig via mobiltelefon, surfplatta eller dator.
  • När det är dags för mötet ansluter du via länken du fått i mejlet
  • Under mötet har du möjlighet att ställa frågor via en chatt
  • Du kan även skicka in frågor i förväg via till elin.andersson@geosigma.se
  • På mötet kommer de planerade arbetena att presenteras och möjlighet ges att ställa frågor och lämna synpunkter som kommer att beaktas i det vidare arbetet med ansökan. Alla som vill är välkomna att delta på mötet.

Ta del av underlag och lämna synpunkter

Du kan lämna in synpunkter på mötet eller skriftligt via e-post eller brev. Skicka in din synpunkt senast 7 juni 2020. Synpunkterna som kommer in kommer att sammanställas och hanteras i det fortsatta arbetet.

Vänligen kontakta Elin Andersson, Geosigma, för att ta del av samrådsunderlaget eller lämna synpunkter.

Kontaktuppgifter och postadress:

Geosigma AB
Sankt Eriksgatan 113
113 43 Stockholm
Telefon: 070-665 65 87 (Elin Andersson)
E-post: elin.andersson@geosigma.se

8 maj 2020