Välkommen till den nya lekplatsen!

Nu har den första nya lekplatsen i Södra Gunsta öppnat.

gunta-lekplats.jpg

Lekplatsen ligger strax söder om Hjulaxelvägen. Här finns

  • klättertorn
  • gungor
  • stockar att hoppa på
  • grillplats
  • bänkbord
  • olika pulkabackar
  • öppna ytor för bollspel och lek
  • träd, växter och smultronplantor.

Här kan man även njuta av en promenad längs dammen med dess blommande slänter och strandkanter eller slå sig ner på en bänk i solen vid de sparade naturkullarna parken. När Södra Gunsta byggs ut kommer parken även få konst som vi hoppas att både stora som små tycker om. Det kommer också att byggas en fotbollsplan i kanten av naturområdet om några år.

Vi planerar för fler parker i Södra Gunsta. När vi utvecklar nya park- och lekytor försöker vi behålla naturkullar och fina träd som ska förstärka omgivningarnas karaktär. I etapp två kommer det till exempel bli en skogspark med olika gångbroar och lek med bergatrollskänsla.

Vill du följa utvecklingen?

Anmäl dig till vårt digitala nyhetsbrev

19 september 2022