Växtlighet i parken ska åtgärdas

I det nya parkområdet i Södra Gunsta är gräset långt. Det beror på att företaget som kommunen haft avtal med för skötseln har gått i konkurs. Därför tar kommunen nu över skötseln.

Bevattning och ogräsrensning är påbörjad. Gräsytorna kommer vi att slåttra och klippa så snart brandrisken har gått ner.

Vi planerar även att se över och byta ut planteringar som har tagit skada när de inte sköttes. Det arbetet kommer ske i hela parken.

29 juni 2023