Fullerö utvecklas med industri, kontor och idrott.

Plan- och byggnadsnämnden har beslutat att göra det möjligt att använda cirka 130 000 kvadratmeter mark för att bygga och utveckla Fullerö. Det innebär att fler företag och verksamheter kan etablera sig i området.

Detaljplanens syfte är att möjliggöra en företagspark på cirka 130 000 kvadratmeter med industri, verksamheter och kontor. Dessutom idrott i en mindre del av området, till exempel idrottshall för en mindre förening, racketsport eller liknande.

Detaljplanen för Fullerö 21:66 och 21:57 har varit ute på en andra granskning under våren. Under granskningstiden lämnades 12 yttranden som i huvudsak berörde dagvattenhantering och områdets närhet till Uppsala övningsflygplats, Ärna. Därför har Uppsala kommun gjort en kompletterande dagvattenutredning och tagit fram en precisering som innebär att störningskänslig utbildning inte tillåts inom planområdet, eftersom den kan störas av Försvarsmaktens aktiviteter på Uppsala-Ärna flygplats.

– Det här blir ett lyft för Fulleröområdet och hela Uppsala. Att ett så stort område som ligger strategiskt vid E4:an ska utvecklas med industri, verksamheter och kontor kommer betyda mycket för Uppsalas utveckling och ge många nya jobb. Dessutom är en del av området avsatt för idrott, säger Ylva Stadell (S), ordförande för plan- och byggnadsnämnden.

Ärendet går nu vidare till till kommunfullmäktige som avgör om detaljplanen ska antas.

24 juni 2021