Storvreta

Storvreta är Uppsala kommuns största tätort efter Uppsala stad och ligger cirka 15 kilometer norr om Uppsala. Här finns goda kollektivtrafikförbindelser med tåg och buss och därför finns en stor potential att utveckla orten. Fram till 2040 planeras cirka 2000 nya bostäder och flera nya områden för verksamheter.

Aktuellt

 • Pågående arkeologisk förundersökning

  Undersökning av en fornlämning i etapp 1 görs av Upplandsmuséet under oktober/november.
  18 november 2022
 • Informationsmöte 4 oktober

  Nu finns det möjlighet att tycka till om förslaget till detaljplan för Fullerö skolområde. I samband med det pågående samrådet om Fullerö skolområde bjuder vi in till ett informationsmöte tisdagen den ...
  30 september 2022
 • Öppet hus den 10 maj, 2022

  Trafikverket bjuder in till öppet hus i Storvreta för att presentera planerna kring trafikplats Fullerö. Datum: Tisdag 10 maj, 2022 Tid: klockan 17.00 - 19.00 Plats: Storvretabiblioteket, Fullerövägen ...
  6 maj 2022
Fler