Storvreta

Storvreta är Uppsala kommuns största tätort efter Uppsala stad och ligger cirka 15 kilometer norr om Uppsala. Här finns goda kollektivtrafikförbindelser med tåg och buss och därför finns en stor potential att utveckla orten. Fram till 2040 planeras cirka 2000 nya bostäder och flera nya områden för verksamheter.

Aktuellt

 • Fullerö utvecklas med industri, kontor och idrott.

  Plan- och byggnadsnämnden har beslutat att göra det möjligt att använda cirka 130 000 kvadratmeter mark för att bygga och utveckla Fullerö. Det innebär att fler företag och verksamheter kan etablera sig ...
  24 juni 2021
 • Nästa steg i utvecklingen av Storvreta centrum

  Uppsala kommun vill tillsammans med Fastighetsägarna Botrygg och Genova utveckla Storvreta centrum och nu tas nästa steg i processen. Plan- och byggnadsnämnden har nu beslutat att en ny detaljplan ska ...
  24 juni 2021
 • Medborgardialogen om Storvreta centrum avslutad

  Efter en spännande medborgardialog tar vi nu ett nästa steg i utvecklingen av Storvreta Centrum. Med utgångspunkt ibland annat rapporten från medborgardialogen kommer Genova och Botrygg ta fram en ansökan ...
  26 april 2021
Fler