Storvreta

Storvreta är Uppsala kommuns största tätort efter Uppsala stad och ligger cirka 15 kilometer norr om Uppsala. Här finns goda kollektivtrafikförbindelser med tåg och buss och därför finns en stor potential att utveckla orten. Fram till 2040 planeras cirka 2000 nya bostäder och flera nya områden för verksamheter.

Aktuellt

 • Informationsmöte 4 oktober

  Nu finns det möjlighet att tycka till om förslaget till detaljplan för Fullerö skolområde. I samband med det pågående samrådet om Fullerö skolområde bjuder vi in till ett informationsmöte tisdagen den ...
  30 september 2022
 • Öppet hus den 10 maj, 2022

  Trafikverket bjuder in till öppet hus i Storvreta för att presentera planerna kring trafikplats Fullerö. Datum: Tisdag 10 maj, 2022 Tid: klockan 17.00 - 19.00 Plats: Storvretabiblioteket, Fullerövägen ...
  6 maj 2022
 • Planen klar för att bygga ihop Fullerö och Storvreta

  Nu är planeringen av en ny länk mellan Fullerö och Storvreta klar. En ny detaljplan anger hur en huvudgata kantad av gång- och cykelvägar kan byggas mellan Fullerö och Storvreta. Längs delar av gatan planeras ...
  25 mars 2022
Fler