Storvreta

Storvreta samhälle, som ligger drygt en mil norr om Uppsala, har potential att växa med 1 600 bostäder fram till 2030.

I den fördjupade översiktsplanen för Storvreta vill kommunen utveckla

  • cirka 1 600 nya bostäder i och omkring tätorten Storvreta
  •  ytor på cirka 150 hektar för verksamheter
  • ett nytt centrum och en ny järnvägsstation strax söder om den nuvarande.

Den fördjupade översiktsplanen visar också behovet av att förstärka infrastrukturen med en ny trafikplats från E4. Det finns också planer för en utbyggnad av områden kring Fullerömotet för att utveckla ett storskaligt handels- och upplevelsecentrum.

Vill du veta mer om Storvretas utveckling kan du läsa miljökonsekvensbeskrivningar och antagandehandlingar för området.

Miljökonsekvensbeskrivning 
Särskild miljökonsekvensbeskrivning  (PDF, 29 KB)
Antagandehandling sida 1-23 
Antagandehandling sida 24-52 
Antagandehandling sida 53-79  (PDF, 5 MB)

Mer information

Planarkitekt
Maija Tammela Arvidsson
24 augusti 2016