Storvreta

Storvreta är Uppsala kommuns största tätort efter Uppsala stad och ligger cirka 15 kilometer norr om Uppsala. Här finns goda kollektivtrafikförbindelser med tåg och buss och därför finns en stor potential att utveckla orten. Fram till 2040 planeras cirka 2000 nya bostäder och flera nya områden för verksamheter.

Aktuellt

 • Så vill boende och verksamma i Storvreta att området utvecklas

  Under Storvretadagen 26 augusti 2023 var Uppsala kommun på plats för att prata med boende och verksamma i området. Nu kan du ta del av en sammanfattning av de synpunkter som vi fick in under dialogen.
  22 september 2023
 • Uppsnack Storvreta – kom och prata framtid med oss

  I samband med Storvretadagen lördag 26 augusti 2023 kommer Uppsala kommun att vara på plats för att möta och samtala med boende och verksamma, i kombination med en minimässa med information och rådgivning. Vi ...
  5 juli 2023
 • Storvretabiblioteket

  Uppsala konstmuseum besöker Storvretabiblioteket. 15 april - 6 maj får du möjlighet att upptäcka konstnären Lisa Jonassons konstverk.
  6 april 2023
Fler