Storvreta

Storvreta är Uppsala kommuns största tätort efter Uppsala stad och ligger cirka 15 kilometer norr om Uppsala. Här finns goda kollektivtrafikförbindelser med tåg och buss och därför finns en stor potential att utveckla orten. Fram till 2040 planeras cirka 2000 nya bostäder och flera nya områden för verksamheter.

Aktuellt

 • Storvretadagen 2024: Uppsnack Storvreta 2.0

  Uppsala kommuns Uppsnack-dialoger fortsätter. Vi finns på plats i år igen i samband med Storvretadagen 31 augusti 2024. För att samla in ännu fler lokalt förankrade kunskaper och synpunkter kring den framtida utvecklingen i Storvreta och Fullerö.
  20 juni 2024
 • Delta i Uppsalas digitala dialog om framtidens Uppsala

  Hur ser du på ditt Uppsala idag och i framtiden? Nu kan du delta i vår digitala dialog där du kan berätta för oss om stadsdelen, tätorten eller bygden du bor i. Delta och var med och forma nästa översiktsplan ...
  28 maj 2024
 • Planerade sprängningar under byggandet av Fullerö företagsområde

  Den här hösten har Uppsala kommun börjat bygga gator och anlägga en dagvattendamm på platsen som kommer att bli Fullerö företagsområde. Under arbetet kommer det att ske planerade sprängningar inom det ...
  2 november 2023
Fler