Storvreta

Storvreta är Uppsala kommuns största tätort efter Uppsala stad och ligger cirka 15 kilometer norr om Uppsala. Här finns goda kollektivtrafikförbindelser med tåg och buss och därför finns en stor potential att utveckla orten. Fram till 2040 planeras cirka 2000 nya bostäder och flera nya områden för verksamheter.

Aktuellt

 • Ny ägare ska utveckla Storvreta centrum

  Nu är det klart vem som ska utveckla Storvreta centrum. Botrygg köper fem fastigheter av Uppsala kommun och utifrån en gemensam vision för Storvreta inleds nu en utvecklingsprocess för området.
  5 juni 2020
 • Godkänt projektdirektiv för utvecklingen av Storvreta

  Kommunstyrelsen beslutade vid onsdagens sammanträde att godkänna projektdirektivet för Storvreta. Fram till 2040 planeras cirka 2000 nya bostäder i olika former och flera nya områden för verksamheter.
  6 maj 2020
 • Gångpassage byggs över väg 290 under våren 2020

  För att öka säkerheten för fotgängare vid trafikplatsen vid väg 290 ska en gångpassage byggas där gående kan korsa körbanan.
  19 februari 2020
Fler