Gångpassage byggs över väg 290 under våren 2020

För att öka säkerheten för fotgängare vid trafikplatsen vid väg 290 ska en gångpassage byggas där gående kan korsa körbanan.

En refug kommer att anläggas mellan körfälten så att gångtrafikanter kan korsa ett körfält i taget. Busshållplatserna kommer även att göras tillgänglighetsanpassade. Trafikverket räknar med att komma i gång med arbetet med gångpassagen under våren 2020

19 februari 2020