Medborgardialogen om Storvreta centrum avslutad

Efter en spännande medborgardialog tar vi nu ett nästa steg i utvecklingen av Storvreta Centrum. Med utgångspunkt ibland annat rapporten från medborgardialogen kommer Genova och Botrygg ta fram en ansökan om planbesked. Ambitionen är sedan att kommunen skall fatta ett formellt beslut om att påbörja arbetet med en detaljplan innan sommaren.

Bakgrund

2019 sålde Uppsala kommun fem fastigheter i centrum till Botrygg, som nu har initierat ett utvecklingsarbete av centrum. Som ett första steg i utvecklingsarbetet har en tidig dialog genomförts. Dialogen har genomförts av Spacescape på initiativ av Botrygg.
Arbetet har genomförts tillsammans med Uppsala kommun och Genova som också äger en fastighet i centrum. Botrygg avser ansöka om planbesked under
våren 2021.

Resultat

Webbenkäten resulterade i totalt 352 platsbeskrivningar varav 277 handlade om platser som de svarande vill se utvecklas. 75 beskrivningar handlade om befintliga kvaliteter.
På de olika referensbilderna för bebyggelse och platser lämnades totalt 1154 markeringar, varav 729 var ”Bra”-markeringar och 435 var ”Mindre bra”-markeringar.
Totalt inkom 119 svar på enkätfrågan.

Totalt lämnades 1 625 synpunkter, inklusive platsmarkeringar,
omröstningsmarkeringar och svar på enkätfrågor.

Här kan du ta del av hela rapporten. Länk till rapport Medborgardialog Storvreta centrum. (PDF, 32 MB)

26 april 2021