Delta i Uppsalas digitala dialog om framtidens Uppsala

Hur ser du på ditt Uppsala idag och i framtiden? Nu kan du delta i vår digitala dialog där du kan berätta för oss om stadsdelen, tätorten eller bygden du bor i. Delta och var med och forma nästa översiktsplan för Uppsala!

Sista chansen att tycka till i vår digitala dialog!

Vad tycker du är bra idag? Vad kan bli bättre? Vad är viktigt för dig för att du ska kunna leva ett gott och hållbart liv där du bor? Du har också möjlighet att berätta hur du ser på framtidens Uppsala kommun år 2050. Vi behöver ditt svar senast 31 maj 2024.

Stort tack för ditt engagemang - dina svar hjälper oss i arbetet med att ta fram ett förslag till en ny översiktsplan!

Svara på enkäten Mitt Uppsala idag och i framtiden!

28 maj 2024