Pågående arkeologisk förundersökning

Undersökning av en fornlämning i etapp 1 görs av Upplandsmuséet under oktober/november.

Nu pågår en arkeologisk förundersökning inom planområdet för Södra Storvreta, etapp 1. Det är Upplandsmuseet som utför undersökning. Av den anledningen så har avverkning skett på platsen. Handläggare från museet tillsammans med grävmaskinist undersöker en fornlämning inför det kommande bygget av huvudgatan. Arbetet beräknas pågå vecka 42 och ett par veckor framåt.

flygbild över område för undersökning

 

18 november 2022