Pågående inventering i skogen söder om Storvreta

Det kommer att ske en inventering av groddjur i skogsområdet söder om Storvreta som en del i det pågående planarbetet i Södra Storvreta. Detta innebär att handläggare kommer att röra sig i skogen vid ett par tillfällen under både dag- och nattetid (med pannlampa) vecka 14-15.

Aktuellt område för inventering är markerat på kartan.

Groddjur Storvreta

1 april 2021