Öppet hus den 10 maj, 2022

Trafikverket bjuder in till öppet hus i Storvreta för att presentera planerna kring trafikplats Fullerö. Datum: Tisdag 10 maj, 2022 Tid: klockan 17.00 - 19.00 Plats: Storvretabiblioteket, Fullerövägen 1

Samrådet gäller planutformningen av trafikplats Fullerö. Planen är att öka kapaciteten i trafikplats Fullerö vid E4 och korsningen väg 290/Kometvägen för en bättre trafiksäkerhet, framkomlighet och tillgänglighet.

Samrådstid: 11-30 maj, 2022.

Plats för handlingar finns på: www.trafikverket.se/e4fullero.Länk till webbplats för handlingar 

Underlaget finns också på Trafikverket Uppsala, Björkvägen 73 och Uppsala kontaktcenter, Stadshusgatan 2.

Samråd i Storvreta: Öppet hus tisdag 10 maj 2022 klockan 17-19, Storvretabiblioteket, Fullerövägen 1.

Synpunkter:

Skicka dina synpunkter till Trafikverket, Ärendemottagningen, Box 810, 781 28 Borlänge eller investeringsprojekt@trafikverket.se senast måndagen den 30 maj 2022. Mejllänk till trafikverket investeringsprojekt

Ange ärendenummer TRV 2021/98897. Du kan även lämna dina synpunkter via Trafikverkets webbplats www.trafikverket.se/e4fullero, Länk till webbplats för synpunkter.

Mer information: Karin Nordqvist, Projektledare, 010-123 83 47, Mejladress: karin.nordqvist@trafikverket.se

6 maj 2022