Dags att tycka till igen!

Nu är detaljplanen för södra Storvreta etapp 1 ute på granskning och du har möjlighet att tycka till ännu en gång.

Detaljplanen för södra Storvreta, etapp 1 är ute på granskning.

Efter samrådet, som hölls hösten 2020, har vi fått in några synpunkter och därefter gjort en del justeringar i planen. Nu går detaljplanen ut på granskning och du har nu chansen att tycka till en gång till. Du hittar alla handlingar på uppsala.se/detaljplaner och där kan du också lämna dina synpunkter i ett formulär. Granskningen pågår mellan 23/8 - 13/9 2021.

 

Vad händer sedan?

Vi samlar in alla inkomna synpunkter och skriver ett granskningsutlåtande som underlag för ett antagande i Plan- och byggnadsnämnden. Därefter vinner planen laga kraft om den inte blir överklagad. Efter att planen vunnit laga kraft kan vi påbörja arbetet med projekteringen, det vill säga det förberedande arbetet inför byggstart. 

23 augusti 2021