Upprustad pendlarparkering i Storvreta

Som ett led i kommunens arbete med att stimulera hållbart resande och stärka Uppsalas landsbygd har pendlarparkeringen i Storvreta rustats upp.

Antalet parkeringsplatser för bilar på västra sidan har utökats och totalt på båda sidor järnvägen finns nu drygt 50 platser varav två är handikappanpassade.

Nu finns också totalt 90 parkeringsplatser för cykel vilket är dubbelt så många som tidigare. Hälften av dem är väderskyddade. Det finns även fyra särskilda parkeringsplatser för lådcyklar och en ny cykelpump.

Se kartskiss över pendlarparkeringen

16 december 2019