Uppsnack Storvreta – kom och prata framtid med oss

I samband med Storvretadagen lördag 26 augusti 2023 kommer Uppsala kommun att vara på plats för att möta och samtala med boende och verksamma, i kombination med en minimässa med information och rådgivning. Vi kallar dialogupplägget för Uppsnack – ett samtal där du har chansen att berätta om hur du vill att framtiden ska utvecklas där du bor. Vad är ett gott liv i ett hållbart Storvreta för dig?

Det händer mycket i Storvreta, vilket inte är en slump på något sätt. Kommunens största tätort har mycket att erbjuda både nuvarande och framtida boende och verksamma. Här finns goda kollektivtrafikförbindelser med tåg och buss, och nära tillgång till natur och kultur- och idrottsaktiviteter – alla viktiga byggstenar som gör att orten har stor potential att vidareutvecklas. Fram till 2040 planeras cirka 2 000 nya bostäder, och flera nya områden med plats för företag och andra offentliga och kommersiella verksamheter. Var med och skapa framtidens Storvreta tillsammans med oss!

Programmet för Uppsnack Storvreta 

Dialog och minimässa med information och rådgivning:

Datum: Lördag 26 augusti
Tid: 10–14
Plats: Storvreta centrum

Medverkande från Uppsala kommun:

  • Projektledare för Storvretaprojektet inom mark och exploatering
  • Landsbygdsstrateger
  • Plan- och byggavdelningen, inklusive bygglov
  • Bibliotek Uppsala
  • Uppsala vatten och avfall AB

Din röst är viktig – hoppas att vi ses på Storvretadagen! 

Invigning av konstverk vid Storvretabadet

26 augusti 11.00 inviger vi också det upprustade Åstråket, inklusive ett nytt konstverk vid Storvretabadet. Det invigs av Erik Pelling (S), kommunstyrelsens ordförande och Linda Eskilsson (MP), kulturnämndens ordförande. Det är ett av de första konstverken i kommunens långsiktiga satsning på offentlig konst i kommunens största tätort efter Uppsala stad.

Konstnären Gunilla Bandolin har skapat ett konstverk i form av en labyrintisk cirkel tillverkad av stenar från rullstensåsar. I centrum finns en inre cirkel, en mötesplats med större stenar att sitta på. Konstverket uppmuntrar till interaktion, möten och lek.

Om Uppsnack

Under 2023–2024 genomför Uppsala kommun Uppsnack-dialoger i tätorter med ett brett fokus kring hållbar bygde- och ortsutveckling i ett tidigt skede av samhällsbyggnadsprocessen. Den fysiska planeringen och samhällsbyggandet behöver utgå från de behov som finns hos både nuvarande och framtida generationer. 

Läs mer om Uppsnack på uppsala.se

5 juli 2023