Välkomna till möte om konsten i Storvreta!

Välkommen till en öppen ”hearing” om Storvretas konstprogram! Tisdag 19 oktober Tid: 18-19 Plats: Storvreta bibliotek Max antal deltagare är 25 personer Anmäl deltagande till: kulturforvaltningen@uppsala.se

Offentlig konst i Storvreta - återkoppling på vårens dialog

Välkommen till en öppen ”hearing” om Storvretas konstprogram!

Under 2021 har vi genomfört dialoger med föreningar och invånare i Storvreta om vad ny offentlig konst kan inspireras av och utgå ifrån. De tankar och synpunkter som kommit in har nu sammanställts i ett konstprogam. Nu vill vi presentera konstprogrammet och se om vi behöver komplettera med något. Nästa steg är att lägga fram konstprogrammet för beslut i Uppsala kommuns kulturnämnd, därefter kommer konstprogrammet att fungera som underlag för konstnärliga uppdrag för Storvreta.

14 oktober 2021