Var med och tyck till om den framtida konsten i Storvreta

Mellan den 28 juni och 13 augusti kan du delta i en digital enkät för arbetet med Storvretas nya offentliga konst.

Det handlar om att fånga upp tankar från boende, föreningar och andra intressenter för att ta vara på vad som är Storvretas identitet och vad som kan bli utgångspunkten för ny konst när området utvecklas.

Länk till enkäten om konsten i Storvreta

Synpunkterna är rådgivande och kommer att sammanställas i ett konstprogram som ska ligga till grund för arbetet med ny konst. Konstprogrammet kommer att presenteras genom en öppen "Hearing" på plats i Storvreta under hösten. Nästa steg är att lägga fram konstprogrammet för beslut i Uppsala kommuns kulturnämnd, när programmet är beslutat kommer det att fungera som underlag för beställning av ny offentlig konst för Storvreta med start våren 2022.

11 augusti 2021