Välkomna till öppet hus i Sävja kulturcentrum den 13 november kl 17-20

Information om planering i området runt den nya stationen

Samtal och information om hur vi utvecklar området runt den nya stationen i södra Uppsala

Missa inte tillfället att få höra om vad kommunen, Region Uppsala och Trafikverket arbetar med i detta tidiga skede och ge oss dina tankar och idéer om utvecklingen. Vi berättar om hur vi nu börjar planera för nya gator, multihubbar, stadsbebyggelse runt stationen och själva stationen, ny busstation på östra sidan järnvägen, infart från E4-an, detaljplan för Gårdsvägen, arkitektur, klimatanpassning och mycket mer. Kom och få svar på dina frågor och dela med dig av hur du vill ha det i framtidens stationsområde.

Vad: Öppet hus
När: Måndagen den 13 november kl 17-20
Var: Sävja kulturcentrum

Varmt välkomna!

 

9 november 2023