Sydöstra stadsdelarna

Kommunen har tagit fram ett förslag till en fördjupad översiktsplan (FÖP) för de sydöstra stadsdelarna. Planen omfattar Bergsbrunna, Sävja, Vilan, Nåntuna med flera. Den ska vara vägledande i kommande utveckling av området som ska få 21 500 nya bostäder och 10 000–15 000 nya arbetsplatser fram till år 2050. Förslaget var ute på samråd 2 mars–15 maj 2020.

Se planerna i 3D-modell

3D-modellen är inte anpassad för mobil. Använd dator när du tittar på 3D-modellen.

Läs mer om 3D-modell som visar området år 2050

Aktuellt

Fler