Sydöstra stadsdelarna

Kommunen arbetar med att ta fram en fördjupad översiktsplan (FÖP) för de Sydöstra stadsdelarna. Planen omfattar Bergsbrunna, Sävja, Vilan, Nåntuna med flera. Den ska vara vägledande i kommande utveckling av området.

Utveckling av området mellan järnvägen och Sävja har diskuterats i många år, senast i Översiktsplan 2016 för Uppsala kommun. De sydöstra stadsdelarna; Bergsbrunna, Sävja, Vilan, Nåntuna med flera är i översiktsplan 2016 utpekade som ett sammanhållet större utvecklingsområde. En fördjupad översiktsplan (FÖP) ska tas fram för att förbereda utformningen av området fram till år 2050. 

Inriktningen för FÖP-området är att det bland annat ska inrymma drygt 20 000 nya bostäder, en stor mängd arbetsplatser, en ny järnvägsstation, spårväg, grönområden och parker, skolor, med mera.

Aktuellt

Fler