Sydöstra stadsdelarna

Kommunen har tagit fram ett förslag till en fördjupad översiktsplan (FÖP) för de sydöstra stadsdelarna. Planen omfattar Bergsbrunna, Sävja, Vilan, Nåntuna med flera. Den ska vara vägledande i kommande utveckling av området som ska få 21 500 nya bostäder och 10 000–15 000 nya arbetsplatser fram till år 2050. Nu är förslaget ute på samråd och du har möjlighet att lämna synpunkter på det fram till 30 april.

Aktuellt

 • Premiär för digitalt samrådsmöte i Uppsala kommun

  Den 23 mars anordnades för första gången någonsin ett samrådsmöte i form av ett webbinarium i Uppsala kommun. Totalt var det 137 deltagare som loggade in för att höra presentationen av förslaget till fördjupad ...
  25 mars 2020
 • Stort intresse vid möte om utveckling av de sydöstra stadsdelarna

  Omkring 350 personer kom till det första samrådsmötet den 7 mars om förslaget till en fördjupad översiktsplan för de sydöstra stadsdelarna. Presentationen av förslaget fick göras i två sittningar och de ...
  23 mars 2020
 • Rosendalsgymnasiets elever bygger egna hållbara städer

  Under en temavecka på Rosendalsgymnasiet arbetar 150 elever med att planera klimatpositiva städer som de själva skulle vilja leva och bo i. Temaveckan utgår från kommunens förslag till fördjupad översiktsplan ...
  5 mars 2020
Fler