Sydöstra stadsdelarna

Kommunen ska snart ta beslut om den fördjupade översiktsplanen (FÖP) för de sydöstra stadsdelarna. Planen omfattar utvecklingen av sju nya stadsdelar i sydöstra Uppsala. Den ska vara vägledande i kommande utveckling av området.

I förslaget till en fördjupad översiktsplan kan du se vilken inriktning kommunen har för planeringen av området. Planen tar bland annat upp vilka avvägningar som görs mellan olika allmänna intressen, till exempel bostadsförsörjning och natur- och kulturvärden.

Den fördjupade översiktsplanen ställdes ut våren 2021 och har därefter reviderats utifrån de yttranden som kom in. Inför beslut av antagande kan du nu ta del av förslaget till fördjupad översiktsplan och kommunens svar till yttrandena.
Ta del av förslag till fördjupad översiktsplan för de sydöstra stadsdelarna som tas upp för beslut i december 2021

Aktuellt

 • Nu har kommunstyrelsen fattat beslut om de sydöstra stadsdelarna

  Onsdag 24 november antog kommunstyrelsen förslaget till fördjupad översiktsplan för de sydöstra stadsdelarna. 13 december förväntas kommunfullmäktige ta det slutgiltiga beslutet kring planen.
  24 november 2021
 • Nu ska det tas beslut om de sydöstra stadsdelarna

  Den 24 november planerar kommunstyrelsen att ta ställning till den fördjupade översiktsplanen för de sydöstra stadsdelarna. Planen ska vara vägledande för utvecklingen av de sju nya stadsdelarna i sydöstra ...
  17 november 2021
 • Installation av grundvattenrör

  Under slutet av november och början av december genomförs installationer av ett tiotal grundvattenrör inom området för den fördjupade översiktsplanen sydöstra staden. Arbetena utförs av fälttekniker utrustade ...
  15 november 2021
Fler