Stort engagemang under utställningen av förslaget till fördjupad översiktsplan

Under utställningen fick vi in över 1 800 yttranden som vi sammanställer, analyserar och besvarar i ett särskilt utlåtande.

Vi vill tacka för engagemanget och för alla inkomna yttranden under utställningen av förslaget till fördjupad översiktsplan! Sammanlagt har vi tagit emot cirka 1840 yttranden. Av dessa har cirka 60 yttranden skickats in av instanser, det vill säga myndigheter, organisationer och föreningar.

De yttranden vi fick in under utställningen kommer att sammanställas, analyseras och besvaras i ett särskilt utlåtande. Utlåtandet kommer att ingå i det underlag som de förtroendevalda i kommunfullmäktige får inför beslut om den fördjupade översiktsplanen vid kommunfullmäktiges sammanträde i december. Du kommer att kunna ta del av utlåtandet här på webben.

3 maj 2021