Stort intresse vid möte om utveckling av de sydöstra stadsdelarna

Omkring 350 personer kom till det första samrådsmötet den 7 mars om förslaget till en fördjupad översiktsplan för de sydöstra stadsdelarna. Presentationen av förslaget fick göras i två sittningar och de frågor som kom upp handlade bland annat om framkomligheten för biltrafiken och den skog som idag står där bebyggelsen planeras.

Den 7 mars anordnades det första samrådsmötet om förslaget till fördjupad översiktsplan för de sydöstra stadsdelarna. Det var ett stort intresse och totalt kom cirka 350 personer till Sävja kulturcentrum för att höra mer om förslaget.

Erik Pelling, kommunstyrelsens ordförande inledde mötet och sedan presenterades förslaget av kommunens tjänstepersoner. De frågor som kom från publiken handlade till stor del om naturen och framkomligheten för biltrafiken. Bland annat diskuterades hur genomfartsgatan genom de nya stadsdelarna ska utformas och det fanns en oro över att skog kommer att försvinna där den nya bebyggelsen ska stå.

Fördjupad översiktsplan för de sydöstra stadsdelarna

Förslaget till en fördjupad översiktsplan för de sydöstra stadsdelarna omfattar Bergsbrunna, Sävja, Vilan, Nåntuna med flera. Den ska vara vägledande i kommande utveckling av området som ska få 21 500 nya bostäder och 10 000–15 000 nya arbetsplatser fram till år 2050. Det innebär att de första 800 nya bostäderna behöver vara klara 2025 och att det byggs cirka 800 bostäder varje år från det fram till 2050.En av målsättningarna för arbetet är att det ska kunna fungera som ett modellområde med testbäddar för hållbart stadsbyggande i hela Sverige.

Fram till 15 maj är förslaget ute på samråd

Förslaget till fördjupad översiktsplan för de sydöstra stadsdelarna är ute på samråd till och med den 15 maj. På uppsala.se/sydostra kan du ta del av förslaget, se en 3D-modell och lämna dina synpunkter.

23 mars 2020