Utställningshandling med reviderat förslag efter samrådet

Vi arbetar med att färdigställa ett reviderat förslag till fördjupad översiktsplan efter samrådet. Det reviderade förslaget (utställningshandling) ställs ut under perioden 25 januari–21 mars 2021.

Det reviderade förslaget till fördjupad översiktsplan för de sydöstra stadsdelarna kommer att ställas ut under perioden 25 januari–21 mars 2021. Under utställningsperioden kan du återigen lämna synpunkter på förslaget. Vi uppdaterar webben med det reviderade förslaget i samband med att utställningsperioden startar.

13 januari 2021