Arbeten första halvåret 2023

I samband med att Uppsala Vatten utför arbeten på Ulleråkersvägen på sträckan mellan Eklundhovsvägen–Kungsängsbron kommer kommunen starta sina arbeten med att byta ut gatubelysningen med nya armaturer som även kompletteras med flera. Sträckan kommer att beläggas med ny asfalt och endast vara tillgänglig för gång- och cykeltrafik när projektet är klart.

Arbetet kommer att pågå under perioden januari-juli 2023. Utförandet medför att sträckan kommer var avstängd för allmänheten under samma period och hänvisas till att följa informationsskyltarna för att passera sträckan på ett säkert sätt.

16 januari 2023