Detaljplanen överklagad

Arbetet med att starta brobygget drar ut på tiden.

Detaljplanen är överklagad och ligger i juni 2020 hos Mark- och miljödomstolen. Tills domstolen har fattat ett beslut kommer inget arbete med att bygga bron att starta.

9 juni 2020