Framdrift i pågående entreprenader under hösten 2022

Rör man sig i området av projekt Tullgarnsbron ser man att det pågår arbeten på flera platser, från Sjukhusvägen över Fyrisån till Mältargatan.

På västra sidan arbetar broentreprenören med pålslagning för brostödet på land och i Fyrisån.

Vid Sågargatan på östra sidan monteras spont inför höstens VA arbeten.

Ombyggnationen av Ulleråkersvägen startade under juni månad med trädfällning, förberedande arbeten inför höstens schaktarbeten på Sleven Säfwenbergs väg, Södra Ulleråkersvägen och Sjukhusvägen.

Arbetet med pålslagning och spontmontering kommer att pågå till och med vecka 28. Entreprenörerna planerar att ta semesteruppehåll vecka 29-31.

12 juli 2022