Framdrift i pågående entreprenader under hösten 2022

Rör man sig i området av projekt Tullgarnsbron ser man att det pågår arbeten på flera platser, från Sjukhusvägen över Fyrisån till Mältargatan.

På västra sidan arbetar broentreprenören med pålslagning för brostödet på land och i Fyrisån. Det beräknas bli färdigt under november/december 2022. 

Vid Sågargatan på östra sidan monteras spont inför höstens VA arbeten.

Ombyggnationen av Ulleråkersvägen startade under juni månad med trädfällning, förberedande arbeten inför höstens schaktarbeten på Sleven Säfwenbergs väg, Södra Ulleråkersvägen och Sjukhusvägen.

 

12 juli 2022