Planerade arbeten 2020

Ledningsarbetena har på grund av oförutsedda händelser dragit ut på tiden.

Vi planerar nu att under första kvartalet av 2020 genomföra omläggning av vatten och avloppsledningar i anslutande gator längs Kungsängsesplanaden (på östra sidan av Fyrisån).

Samtidigt kommer vi starta om- och nyanläggning av södra Ulleråkersvägen vid Sten Stures förskola på västra sidan av ån (vid Studenternas).

Tullgarnsbrons brodel, delen över Fyrisån, planerar vi att börja bygga under vintern 2020 och arbetet beräknas pågå till och med slutet av 2021.

21 november 2019