Trafik igen på Östra Ågatan

Till julhelgen är kommunens arbeten med ombyggnationen av den nya vägsträckningen Kungsängsesplanaden och Östra Ågatan klara. Därmed kan berörda gator återigen trafikeras.

Under hösten har kommunen även färdigställt torget i hörnet av Östra Ågatan och Kungsängsesplanaden.

22 december 2022