Tullgarnsbron tar form

Den nya bron över Fyrisån börjar ta form på allvar. Tullgarnsbron är en del av utbyggnaden av infrastrukturen i Uppsala och planeras öppna i april.

ny_nyhetsbrev_900x300px_utan_url.pngVill du följa utvecklingen av infrastruktur, bostäder, parker och torg? Anmäl dig till vårt nyhetsbrev: Mer av Uppsala

Mer om Tullgarnsbron

I september monterade vi broklaffen på bron. Broklaffen är den del av bron som ska kunna öppnas för passerade båtar. Den har nu sänkts ner till rätt nivå så att den ligger mellan brospannen. Under kommande veckor ska styrningen installeras, broräcke byggas och körbanan asfalteras. Runt omkring bron ska gator, och gång- och cykelvägar som ansluter till bron färdigställas.

I höst återplanteras även ett 60-tal träd på västra sidan efter de träd som fälldes inför bygget av bron. Det är stora arter som planteras, ek och lönn.

– Med det vill vi långsiktigt ge området en framträdande och robust grönska under många år framöver, säger projektledare Stefan Bergerstam.

Bron är unik i Uppsala och även ovanlig i Sverige eftersom den byggs med obehandlat stål, materialet corten.

– Corten är obehandlat och rostar med åren, vilket är hållbart i flera bemärkelser. Dels krävs minimalt med underhåll eftersom bron inte behöver målas om och liknande, materialet blir också starkare när rostprocessen sker, säger Stefan Bergerstam.

Arbetet med Tullgarnsbron fortsätter och i april 2024 väntas den öppna för trafik. Den blir då en viktig länk för den fortsatta utvecklingen av stadens södra delar och utbyggnaden av infrastrukturen i Uppsala.

bron-sep23.jpg

25 september 2023