Korsningen Sjukhusvägen/Ulleråkersvägen

Vi börjar redan i höst med de förberedande arbetena i korsningen.

Arbetena gör det möjligt att bygga den nya gatuanslutningen till Tullgarnsbron.  De startar i november och kommer att ta ungefär 10 veckor. Den befintliga Ulleråkersvägen ska även byggas om enligt detaljplanen, breddas och flyttas närmare Studenternas.

I november ska samtidigt, i samma korsning, Vattenfall-fjärrvärme anlägga nya
fjärrvärmeledningar. När det är klart ska Vattenfall-el flytta alla stora elkablar till sidan närmast studenternas.

7 oktober 2020