Arbetet på Östra Ågatan fortsätter

Det anslutande projektet i närområdet, ombyggnaden av Östra Ågatan, fortsätter.

Den första etappen som pågår nu beräknas bli klar i februari. I de två kommande etapperna breddas gångbanan mot fastigheterna och körbanan smalnas av. Vi bygger också om den befintliga cykelbanan och bygger en ny på västra sidan av gatan. 

7 oktober 2020