Sommaruppehåll

Arbetena vid Sjukhusvägen, Sleven Säfwenbergs väg och södra Ulleråkersvägen arbetsområde har sommaruppehåll från 7 juni till 7 augusti.

I augusti påbörjar vi arbetet med att färdigställa kvarvarande arbeten med trafiksignalerna på Sjukhusvägen. Vi kommer även färdigställa gång- och cykelvägar och grönytor längs med Sleven Säfwenbergs väg mot åsen under hösten.

6 juli 2023