Gatuarbete på Östra Ågatan

Det är inte bara en bro som ska byggas, i närområdet pågår andra projekt samtidigt.

På den södra delen av Östra Ågatan har ett gatuarbete inletts, trottoaren ska blir bredare med mer plats för gångtrafik. Samtidigt blir körbanan då ett par meter smalare. Arbetet är planerat för att avslutas till våren 2021.

Trafik, och gång- och cykel, kan passera under byggtiden, men det kan innebära viss väntetid. 

25 april 2019