4400 bostäder med närhet till natur och kultur i Ulleråker

Ulleråker utgör tillsammans med Rosendal porten till södra staden. Plan- och byggnadsnämnden beslutade igår, torsdag, om fortsatt detaljplanering i Ulleråker. Tallstråket och Södra Ulleråker är två stora delprojekt som tillsammans ger 4 400 nya bostäder på en vacker och naturnära plats i staden.

Den nya stadsdelen utvecklas med närhet till stadskärnan, de båda universiteten och naturområden. En modern stadsdel på historisk mark.

- Ulleråker blir en stadsdel som kompletterar och knyter ihop Uppsala. Det här är ett bra exempel på hur naturnära stadsdelar med bostäder som många kan efterfråga, arbetsplatser och skolor kan växa fram, säger Erik Pelling (S), mark- och exploateringsutskottets ordförande.

− Här ska vardagslivet vara enkelt, med närhet till kollektivtrafik, skolor och förskolor. Med Hospitalsträdgården runt hörnet blir det här en stadsdel där moderna bostäder möter kultur och natur, säger Ylva Stadell (S), plan- och byggnadsnämndens ordförande.

Beslutet om planuppdrag innebär att arbetet med detaljplanen och fördjupade studier startar och presenteras på samråd andra kvartalet 2022 för att kunna antas andra kvartalet 2024.
Hela området Ulleråker beräknas stå färdigt 2035. Totalt ska 6000 nya bostäder och 1000 skolplatser respektive förskoleplatser byggas i Ulleråker.

 

24 februari 2021