Ulleråker

Ulleråker blir en modern stadsdel på historisk mark med utrymme för både stadens liv och naturens lugn. Området planeras i ett unikt läge mellan två universitet och utformas för att ett hållbart liv ska bli enkelt för både boende och arbetande.

Aktuellt

  • Strömavbrott i Ulleråker i helgen

    Under söndagen inträffade flera strömavbrott i Ulleråker. Problemen är avhjälpta och under 2020 byts Ulleråkers ledningsnät ut för att undvika framtida problem.
    13 januari 2020
  • Avslutande etapp för VA-ledning

    Uppsala vattens arbete med en vatten- och avloppsledning genom Ulleråker går in i nästa fas. Under en period kommer arbete att ske på hela den sträcka som på kartan nedan kallas Etapp 2. Cykelvägen nedanför ...
    10 januari 2020
Fler nyheter