Ulleråker

Ulleråker blir en modern stadsdel på historisk mark med utrymme för både stadens liv och naturens lugn. Området planeras i ett unikt läge mellan två universitet och utformas för att ett hållbart liv ska bli enkelt för både boende och arbetande.

Aktuellt

  • Ulleråkers första detaljplaner vinner laga kraft

    Den 31 oktober 2019 beslutade Mark- och miljööverdomstolen att inte bevilja prövningstillstånd för de två antagna detaljplanerna i Ulleråker, kvarteret Vinghästen m.fl. och kvarteret Sagan m.fl. Planerna ...
    7 november 2019
  • Mark- och miljödomstolen avslår överklagande om Ulleråker

    Mark och miljödomstolen avslog alla överklaganden av de första två detaljplanerna i utbyggnaden av Ulleråker. Domstolen gick på Länsstyrelsens linje och ser den hänsyn som planerna tar till grundvattenfrågan ...
    5 juli 2019
Fler nyheter