Ulleråker

Illustration: EGA

Ulleråker, som ligger strax söder om Uppsalas stadskärna, är ett av landets största stadsutvecklingsprojekt. Här planerar vi en tät och klimatsmart stadsdel med 7 000 nya bostäder och service.

Mellan de två universiteten möts människor för att skapa morgondagens idéer. Ulleråker kommer att bjuda på en oslagbar mix av stad och natur, med goda kommunikationer i en spännande blandning av modern arkitektur och historiska miljöer.

Aktuellt

  • Avverkning för VA-ledning - stora träd blir resurs inom Ulleråker

    Den avverkning som Uppsala kommun har utfört i Ulleråker för Uppsala vattens räkning är nu igång. De större träd som har fällts, främst lärk och tall, tas till vara som resurs inom Ulleråker.
    15 november 2018
  • Avverkning för VA-ledning

    Under vecka 46 avverkas träd i Ulleråker. Arbetet sker inför anläggningen av en ledning för vatten och avlopp som ska dras genom området. Träden som nu ska fällas står i skogspartiet mellan Emmy Rappes ...
    13 november 2018
Fler nyheter

Rivningsinformation

Fler nyheter