Arbetet börjar i centrala Ulleråker

Förberedande arbete startar i januari då vi stängslar in ett område där vi kommer att fälla träd för att göra plats för bostäder, gator och torg. Detta arbete sker etappvis, första etappen tar cirka två veckor.

Som vi tidigare berättat så kommer arbetet med Centrala Ulleråker att börja direkt efter nyår. Redan i dagarna kan ni se människor som markerar träd som ska fällas för att göra plats för gator i första steget och därefter torg och bostäder. Tidigare har vi gjort en inventering för att spara så många skyddsvärda träd som möjligt och därför är det viktigt att markera tydligt inför trädfällningen. Detta kommer att ske i etappvis med start under första kvartalet 2022.

Området som det rör sig om sträcker sig mellan Dag Hammarsköldsväg i väster till Ulleråkersvägen i öster samt mellan Emmy Rappes väg i norr till Ulleråkersvägen i söder.

 

Alla fällda träd kommer till nytta, t.ex. genom användas till konst, sittmöbler, naturvård samt virke till snickeri.

21 december 2021