Arkeologisk utredning vid Kronåsen i Ulleråker

Under september gör Upplandsmuseet en arkeologisk utredning vid Kronåsen i Ulleråker för att ta reda på om det finns fornlämningar som inte är synliga i markytan. Arbetet startar prelimärt måndag 11 september och pågår cirka en vecka.

Under september gör Upplandsmuseet en arkeologisk utredning vid Kronåsen i Ulleråker. Arbetet går till så att schakt grävs med grävmaskin genom matjordslagret. Schakten blir som mest en halv meter djupa. Avsikten är att ta reda på om det finns fornlämningar som inte är synliga i markytan på de aktuella platserna.

På tre platser gräver vi arkeologiska sökschakt, dessa platser är:

  • söder om Lundellska skolan
  • söder om Ekuddens skola
  • i åkermarken direkt söder om Ulleråker.

Den arkeologiska utredningen startar prelimärt måndag 11 september och pågår cirka en vecka.

Arkeologisk-utredning-av-Upplandsmuseet_nyhet.jpgBild: Arkeologisk utredning med sökschakt. Foto Upplandsmuseet.

8 september 2023