Avverkning för VA-ledning - stora träd blir resurs inom Ulleråker

Den avverkning som Uppsala kommun har utfört i Ulleråker för Uppsala vattens räkning är nu igång. De större träd som har fällts, främst lärk och tall, tas till vara som resurs inom Ulleråker.

Uppsala kommun genomför fällningsarbeten i Ulleråker, bland annat av ett antal äldre träd. Uppsala vatten som anlägga en VA-ledning genom Ulleråker har genomfört ett samråd om träden med länsstyrelsen, enligt miljöbalken kap 6 §12.

Uppsala kommun ansvarar för avverkningen av träden och följer de villkor som ställts i länsstyrelsens beslut. Bland annat har särskilt skyddsvärda tallar och aspar har placerats som faunadepåer för vedlevande arter inom Ulleråker och Årike Fyris.

De fyra alléträd som har fällts längs Emmy Rappes väg kommer ersättas i form av en nyplantering av ett 30-tal alléträd längs Torgny Segerstedts allé. Det blir ek med svensk frökälla, 20-25 cm i stamomfång. Tidsplan för plantering  är våren 2019. Beroende på arbetet med grävning och att ek endast får planteras vårtid kan det förskjutas ett år. 

  • Lärkträden tas tillvara som fasadvirke för det nya boule- och serveringshuset vid Fyrisån som planeras att öppna i sommar.
  • De grova tallarna tas till vara som parkmöblemang och träkonst i Ulleråkers nya parkmiljöer. Två träkonstnärer är involverade.
  • Ulleråkers förskola får hopp- och lekredskap som konstrueras av träd som fälls i närheten av förskolegården.
15 november 2018