Avverkning för VA-ledning

Under vecka 46 avverkas träd i Ulleråker. Arbetet sker inför anläggningen av en ledning för vatten och avlopp som ska dras genom området. Träden som nu ska fällas står i skogspartiet mellan Emmy Rappes väg, Ulleråkers förskola och Dag Hammarskjölds väg.

Kartan nedan visar den planerade sträckningen för ledningen. Tidigare har arbeten skett i östra delen av området. 

 

13 november 2018