Beslut om de två första detaljplanerna

18 april togs detaljplanerna för Kvarteret Vinghästen och Kvarteret Sagan upp för beslut i plan- och byggnadsnämnden. Nu väntar beslut i kommunfullmäktige 28 maj.

Se modell av Ulleråker

I Uppsalarummet kan du nu se en modell som visar den planerade utvecklingen av Ulleråker. Modellen visar ett möjligt framtida Ulleråker i skala 1:600. Modellen är 3x2 meter stor och består av 154 stycken 3D-printade delar. 

Uppsalarummet ligger i Stationsgallerian på Stationsgatan 12. 

Se öppettider för Uppsalarummet

24 april 2018