Enkät om ditt Ulleråker

Som en del i vårt dialogarbete angående framtidens Ulleråker så har vi skapat en enkät med frågor om ditt Ulleråker. Vi hoppas att du vill ta dig tid att svara på den, det skulle vara till stor hjälp i vårt fortsatta arbete. Enkäten tar cirka 10 minuter att besvara.

Enkät om Ditt Ulleråker.

Enkäten består av ett antal demografiska frågor så som postnummer, ålder, typ av boende. Därefter följer frågor om ditt Ulleråker och framtidens. Avslutningsvis kommer 2 frågor angående hur du uppfattar att informationen fungerar idag och hur du skulle vilja ha information framöver.

Länk till enkäten

 

Stort tack för hjälpen!

 

18 november 2021