Följ med till Hospitalträdgården

Vi har tagit fram några nya filmer som berättar om arbetet med Hospitalträdgården, en berättelse om en unik miljö.

Följ med Sara Rydeman som projektleder arbetet, Margaretha Degling och Olle
Stevenholt som är förvaltare, i deras arbete med att utveckla Hospitalträdgården till en ny stadsdelspark. Området var helt förvuxet när kommunen tog över området och under arbetet med att ta bort sly och vallört som hade växt sig högt, har vi hittat skatter i form av många gamla fruktträd som idag är ovanliga, en allé av pioner och mycket mer. Vi har byggt ett utegym, några av de nya konstverken är på plats och snart kommer vi ha en ny lekpark i området också.

 

Filmer om utvecklingen av Hospitalträdgården

18 november 2021