Första konstverken på plats

Nu är de första offentliga konstverken på plats. Konstnärerna Lies Marie Hoffman och Mattias Härenstam har arbetat med utformningen sedan 2018. De återanvänder redan fällda träd som vuxit i Ulleråker.

Lies Marie Hoffmans konstverk Parallella rum binder samman dåtid, nutid och framtid. Verket består av bearbetade trästockar i form av en portal och sittbänkar. I markläggningen finns linjer av rundade stenar som skapar rumslighet.

I Mattias Härenstams konstverk Gralstänk får en tallstock leva vidare i form av ett ljuskonstverk. Inspiration och titel är hämtad från Gustav Frödings diktsamling med samma titel. Träskulpturen står integrerad i en skogsdunge där flera gångvägar möts. Det lyfter tankar kring platsen, livet och dess ljusa och mörka skiftningar.  

 

Gralstänk, konstverk.JPG

3 maj 2021