Förstudie kring flytt och återplantering av tallar

När Uppsala kommun utvecklar Ulleråker är befintliga natur och kulturvärden viktiga utgångspunkter. Ett exempel på detta är den förstudie som MORF landskapsarkitektur AB just nu genomför i samarbete med bland annat Uppsala kommun.

I november rotbeskars två unga tallar och befintlig markvegetation flyttades till pallkragar. Målet med förstudien är att undersöka möjligheten att använda både träd och markvegetation från Ulleråker på bostadsgårdar i de nya kvarter som planeras. Förstudien är finansierad av Naturvårdsverket.

Återplantering av tallar i Ulleråker.

Foto: MORF landskapsarkitektur AB

29 januari 2018